Hoppa till sidans innehåll

Inför idrottsarrangemang av Vattenfalls Mästerskapstävlingar


Arrangören utses av styrelsen för Vattenfalls idrotts- och fritidsförbund (VIF). VIF bistår med ekonomiska medel för arrangemangets genomförande. Härmed avses kostnader såsom
- lokalhyror
- visst material för genomförande av arrangemangen
- domararvoden
- kostnader för transporter mellan förläggning och tävlingsarenor
- data, kopiering etc.
- viss skälig kostnad till utomstående funktionärer/föreningar
- medaljer till mästerskapstävlingar

Kostnader för VM-bankett, hederspriser och ev. minnesgåvor svarar arrangerande förening för. Funktionärsvästar finns att låna hos VIF.

I god tid innan arrangemangen äger rum skall arrangerande förening, på begäran från VIF, presentera en budget innehållande samtliga kostnader som äskas från VIF. VIF äger rätt att korrigera budgeten innan den fastställes. Förskott kan utbetalas på begäran från föreningen. Så snart som möjligt, dock senast två (2) månader, efter VM-arrangemanget skall föreningen redovisa det ekonomiska utfallet av tävlingarna. Mall för upprättande av budget och ekonomiskt utfall finns att erhålla hos VIF.

Även en verbal redogörelse i skriftlig form skall lämnas in till VIF i samband med att den ekonomiska redovisningen sker. Här finns möjlighet att dela med sig av erfarenheter från arrangemangen, både positiva och negativa, till styrelsen för VIF samt till kommande arrangörer av Vattenfalls Mästerskapstävlingar.

Samtliga dispenser för deltagande i mästerskapstävlingar skall behandlas av förbundsstyrelsen. Dispenser inkomna under tävlingsdagarna behandlas av tävlingsjuryn.

Se också stadgar och tävlingsbestämmelser för Vattenfalls idrotts- och fritidsförbund.

Med hopp om bra och trevliga arrangemang i kommande mästerskap.

 

Styrelsen
Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund

 
 Länkar
Länk Stadgar 
Länk Tävlingsbestämmelser
 
Uppdaterad: 07 JUN 2017 13:18 Skribent: Sven Forsell