Hoppa till sidans innehåll

VM - Dispenser


Gällande paragrafer i tävlingsbestämmelserna angående rätt att deltaga och dispenser skall alltid beaktas.

Dispenser skall vara undantag - inte regel.
Målsättningen är att så många som möjligt skall få deltaga i Vattenfallsmästerskapen inom ramen för de arrangörsmässiga begränsningarna.

Om antalet anmälda lag är så många att kval måste tillgripas skall dispensansökan ej beviljas.

Dispensansökan som inkommit i god tid innan tävlingarna skall alltid gå en vända tillbaka till föreningarna. Har föreningarna verkligen försökt få ihop egna lag? På vilket sätt? Är dispensen rimlig med hänsyn till föreningarnas storlek? Kan dispensen upplevas som orättvis av andra lag (toppning, är bara "bra" spelare tillfrågade)?
 

Styrelsen i avlämnande föreningar skall ha godkänt utlåningen av sina medlemmar.
Om det efter att en dispens beviljats sker ett bortfall av spelare, så att en annan förening än den som ansökte om dispensen har flest antal spelare i laget, skall dispensen överföras till denna förening och namnet på laget ändras.

Beslut om dispens skall skriftligen meddelas ansökande förening med kopia till förening/föreningar vars medlemmar dispensen gäller.
 

Samtliga beviljade dispenser skall delges tävlingsledningen för VM i så god tid som möjligt.
VIF:s representant skall ha en förteckning över beviljade dispenser tillgänglig under tävlingarna. En kontroll av lag med dispenser bör ske i samband med tävlingarna.

 
Uppdaterad: 15 DEC 2016 13:56 Skribent: Sven Forsell