Hoppa till sidans innehåll

Arbetsgrupper inom VIF


Strategi och framtid

 • Övergripande planering - verksamhet och mål
 • Förslag till arbetsgrupper inom styrelsen
 • Ansvar för styrelsens arbetsplanering
 • Framtagande av policies, arbetsrutiner etc
 • Marknadsföra VIF inom koncern
  Speciellt arbeta med Korpen
 • Samarbete mellan organisationer för att främja VIF arbetet/ Friskvård och Hälsa
 • Nyttjande av friskvårdsbidrag
 • Intäkter för uteblivna ersättningar, ex semesterhus
Eva Severinsson
Martin Normark
Anna-Lena Persson
 

Ekonomi 

 • Budget/bokslut
 • Anslagsfördelning föreningar
 • Löpande handläggning
 • Äskande (regler) och överskott
Sven Forsell
Eva Severinsson
Thomas Cervin
Marie Forsman 
 

VIF-arrangemang

 • Vattenfallsmästerskap
 • Hemmabanetävlingar
 • Vattenfallsklassikern
Anders Viklund
Mikael Nilsson
Ann Redner
 

Statistik

 • Mall för mätning/redovisning av aktiviteter
 • Riktlinjer för äskandet

 

Sven Forsell
Marie Forsman
Mikael Nilsson
Mikael Andersson

Stadgar och tävlingsbestämmelser

 • Översyn och kompletteringar
 • Motioner
Martin Normark
Eva Severinsson 
 

Utbildning

 • Ge förslag på utbildning/ar som stämmer med styrelsens och föreningarnas behov
 • Arrangera övergripande utbildningar och stimulera föreningarna till egna utbildningsaktiviteter i samarbete med lokala föreningar m fl
 • Utreda SISU-bidrag
Anna-Lena Persson
Mikael Andersson
 

Förbundsstämma

 • Planera, organisera och ansvara för stämmans genomförande 
Marie Forsman
Mikael Nilsson
 

European Company Sport Festival

 • Inhämta information från Korpen
 • Planera för arrangemanget
 • Information och deltagande 
Thomas Cervin
Anders Viklund
Marie Forsman
Sven Forsell
 

Sponsring/Event

 • Ingå i arbetsgruppen mellan sponsring/event/kommunikation
 • Bevaka VIF, samverkan etc 
Martin Normark
Tomas Cervin
 

 Profilkläder

 • Ta fram VIF-kollektion
 • Titta på ramavtal med leverantör
 • Hålla oss underrättade om vad som händer inom Vattenfall AB 
Thomas Cervin
Mikael Nilsson
 

Kommunikation/information

 • Underhålla presentation m.m.
 • Strategi för hur vi når nyanställda
 • Marknadsföring
 • Webb, blogg
 • Friskvårdsportalen/hälsa
 • Idrott OnLine
Sven Forsell
Mikael Andersson
 
   
 
   
Uppdaterad: 30 JUN 2017 08:37 Skribent: Sven Forsell