Hoppa till sidans innehåll

Arbetsgrupper inom VIF


Strategi och framtid

 • Övergripande planering - verksamhet och mål
 • Förslag till arbetsgrupper inom styrelsen
 • Ansvar för styrelsens arbetsplanering
 • Framtagande av policies, arbetsrutiner etc
 • Marknadsföra VIF inom koncern
 • Kommunikation med Korpen
 • Samarbete mellan organisationer för att främja VIF arbetet/ Friskvård och Hälsa
 • Nyttjande av friskvårdsbidrag
Sven Forsell
Anders Viklund
Marie Forsman
Anna-Lena Persson
Eva Severinsson

 

Ekonomi 

 • Budget/bokslut
 • Anslagsfördelning föreningar
 • Löpande handläggning
 • Äskande (regler) och överskott
Marie Forsman
Sven Forsell
Anders Viklund
 

Arrangemang

 • Vattenfallsmästerskap
 • Hemmabanetävlingar
 • Vattenfallsklassikern
Anders Viklund
Mikael Nilsson
Andreas Allestad
Eva Severinsson
Carola Rundberg
 

Statistik/Kommunikation/Information

 • Mall för redovisning/mätning av aktiviteter
 • Riktlinjer för äskande
 • Underhålla presentation m.m.
 • Strategi för hur vi når nyanställda
 • Marknadsföring
 • Hemsida, Yammer
Sven Forsell
Marie Forsman
Mikael Nilsson
Mikael Andersson

Stadgar och tävlingsbestämmelser

 • Översyn och kompletteringar
 • Motioner
Mikael Nilsson
Jörgen Eriksson
Eva Severinsson
Carola Rundberg 
 

Utbildning

 • Ge förslag på utbildning/ar som stämmer med styrelsens och föreningarnas behov
 • Arrangera övergripande utbildningar och stimulera föreningarna till egna utbildningsaktiviteter i samarbete med lokala föreningar m fl
 • Utreda SISU-bidrag
Anna-Lena Persson
Mikael Andersson
Andreas Allestad
 

Förbundsstämma

 • Planera, organisera och ansvara för stämmans genomförande 
Marie Forsman
Mikael Nilsson
 

European Company Sport Festival

 • Planera för arrangemanget, budget mm
 • Hantera anmälan och uttagningar
 • Information och deltagande
 • Kommunikation med Korpen
Thomas Cervin
Anders Viklund
Marie Forsman
Sven Forsell
 

Profilkläder/Sponsring/Event

 • Ta fram VIF-kollektion
 • Upprätthålla ramavtal med leverantör
 • Ingå i arbetsgrupp mellan sponsring/event/kommunikation
 • Bevaka VIF, samverkan, etc
Thomas Cervin
Mikael Nilsson
Jörgen Eriksson
Carola Rundberg
 
   
 
   
 
   
 
   
Uppdaterad: 30 JUN 2017 08:37 Skribent: Sven Forsell